JUNTA DIRECTIVA


La Junta Directiva de l'Esbart Vila d'Esplugues està integrada per:


Marta Laiseca
Presidenta

Anna Osi
Vicepresidenta

Sofia Rodríguez Méndez
Secretària

Alba Moreno i Terol
Tresorera

Júlia Bonil Soler
VocalComentaris