JUNTA DIRECTIVA


La Junta Directiva de l'Esbart Vila d'Esplugues està integrada per:ANTONI HARO
President de l'Esbart.
President de la Junta Directiva.
President de l'Assemblea General de Socis.
Responsable d'Organització Interna.

JOSÉ LAISECA
Vicepresident (en funcions)


ROSA CASELLAS
Tresorera.
Responsable de Vestuari.

SERGI SAGRISTÀ
Secretari (en funcions)

PILAR CASELLAS
Vocal.
Responsable Seccions de Petits, Infantils i Mitjans.